Vad är en lagning?

Din tand behöver lagas om du har fått hål (infektion) i den, om en gammal lagning har gått sönder eller om tanden har frakturerat. Det finns några olika sätt att laga en tand, men det vanligaste är att den lagas med en fyllning. Fyllningen är oftast ett plastmaterial som kallas för komposit.

Hur går en lagning till?

Tandläkaren börjar med att bedöva tanden för att behandlingen ska vara smärtfri.

Därefter borras den skadade delen av tanden bort. Gamla lagningar på samma tandyta tas också bort. Tanden tvättas ren, och tandläkaren lagar den med en fyllning.

När fyllningen är färdig behöver tandläkaren oftast att slipa på fyllningen för att den ska passa bra med de andra tänderna. Slutligen poleras fyllningen för att den ska kännas jämn som de andra tänderna.

Hur känns det efter en lagning?

Det är olika hur man reagerar på en lagning. Oftast känns det ingenting men i vissa fall kan det göra ont från tanden, oftast i form av ilningar/isningar. Detta är normalt och går oftast över. Går det inte över kan det betyda att tandnerven är skadad och att tanden behöver vidare behandlas.

Varför behöver man rotfylla tänder?

Tanden består av hård- och mjukvävnad.

Ytterst hittar vi den hårda emaljen, därefter dentinet och innerst finns tandnerven som kallas för pulpan. Tanden behöver rotbehandlas när pulpan är skadad.

Det finns flera orsaker till att tandpulpan blir skadad. Det kan vara karies, läckande fyllningar, slag mot en tand eller till exempel tandgnissling. Samtliga kan leda till en infektion eller en inflammation i pulpan som gör att du får tandvärk och/eller till att pulpan dör. Kroppens eget försvar kommer inte åt bakterierna, därför måste tanden göras ren och rotfyllas.

 

Hur går en rotbehandling till?

Rotbehandling innebär att tandläkaren avlägsnar den sjuka pulpan med små specialfilar. Detta görs med en gummiduk över tanden för att inga bakterier ska kunna ta sig från munnen in i pulpan.

Rotkanalerna som pulpan befunnit sig i fylls därefter med ett rotfyllningsmaterial. Slutligen lagas tanden med en lagning eller med en krona. Behandlingen utförs under lokalbedövning och ska vara smärtfri.

Hur känns det efter en rotbehandling?

Efter rotbehandling kan det ibland göra lite ont i 1-7 dagar. Tanden kan också kännas stum under en viss tid och mörkna något i färg. När tanden har läkt efter en rotbehandling kan den i de flesta fall användas som de övriga friska tänderna.

Vad är en krona?

När stora delar av en tand saknas på grund av till exempel skador, karies eller gamla lagningar, kan man behöva ersätta den saknade tandsubstansen med en krona. Kronan ersätter alltså den synliga delen av en tand.

Kronan kan tillverkas av olika material, oftast porslin eller en kombination av porslin och metall.

Hur går en kronbehandling till?

Först slipas tanden för att ge plats åt kronan och sedan tillverkas en krona som passar med dina tänder i övrigt.

Att passa ut en krona kan ibland innebära flera återbesök, du får en temporär krona som skydd mellan besöken. Den temporära kronan kan ibland lossna, om det orsakar besvär kan den lätt sättas tillbaka innan den permanenta kronan är färdig.

Vad är en pelare?

Om en tand har gått sönder väldigt mycket, kan det behövas en pelare i roten. Pelare fungerar som ett ytterligare stöd för kronan. För att pelaren ska kunna tillverkas, måste tanden rotfyllas först.

 

Vad är en bro?

En bro är en ersättning för en eller flera tänder som saknas. De närliggande tänderna används som stöd och fäste för bron. Bron kan tillverkas av olika material, oftast porslin eller en kombination av porslin och metall.

Hur går en brobehandling till?

Först slipas stödtänderna för att ge plats åt bron. Därefter tillverkas bron för att passa in med de övriga tänderna. När bron är färdig, sätts den fast med hjälp av ett tandlim som kallas för cement. Detta är permanent och du ska kunna använda tänderna som vanligt.

Det behövs oftast flera behandlingstillfällen fram till en färdig och inprovad bro.

Mellan besöken får du en temporär bro som skydd. Den temporära bron kan ibland lossna/gå sönder, om det händer kan den lätt sättas tillbaka/repareras innan den permanenta konstruktionen är färdig.

Vad är en protes?

En protes är en avtagbar konstruktion som kan ersätta enstaka förlorade tänder men också helt tandlösa käkar. Den fästs ofta med små klamrar till de tänder som sitter i anslutning till protesen eller vilar på käkbenet och tandköttet när inga tänder finns kvar.

En protes består förutom de konstgjorda tänderna också av ett material som ersätter tandkött och käkben. Du kan själv sätta in och ta protesen ur munnen.

Hur går en protesbehandling till?

Först tar tandläkaren tar ett avtryck av munnen. Därefter skickas avtrycket till en tandtekniker som bygger upp en protes som efterliknar dina egna tänder och som passar ihop med slemhinnan. Du behöver besöka tandläkaren flera gånger innan protesen är färdig.

Ofta behövs det först en mall av vax som används för att kunna se var och hur de nya tänderna ska sitta. Tillsammans med din tandläkare väljer du färg på dina nya tänder.

Vad händer efter att man har fått en protes?

Det är olika för varje person hur lång tid det tar att vänja sig vid en protes.

Efter du har fått din protes behöver den kontrolleras och det är vanligt att den behöver justeras. Den kan till exempel skava och det tar tid innan slemhinnan har vant sig. Det är också vanligt med ökad salivproduktion eller svårigheter vid tal. Detta är övergående och ju mer du använder protesen desto snabbare anpassningen blir.

Om det har nyligen tagits bort tänder förändras slemhinnan och tandköttet snabbt till en början och mer justeringar kan behövas innan protesen känns helt bra.

Hur tar man hand om en protes?

En protes är lätt att göra rent eftersom du kan ta ut och borsta den. Detta ska du göra morgon och kväll. Du ska även ta ut din protes på natten.

Varför tar man bort tänder?

Tanden tas endast bort om det är helt omöjligt att reparera eller att få en fullständig läkning i tanden. Vi tar bara bort tänder som man inte kan behålla.

Allt görs under lokalbedövning, så att behandlingen ska vara helt smärtfri.

Vad ska man tänka på efter att ha tagit bort en tand?

Det finns några saker som är viktiga att tänka på efter en extraktion (tagit bort en tand).

  1. Ingen dryck (ej heller skölja) eller föda på minst 2 timmar. Ingen hård eller varm föda på 24 timmar.
  2. För smärtlindring tages maximallt 1g paracetamol 4x/dygn i kombination med 400mg ibumetin 3 ggr/dygn om din läkare inte har sagt något annat.
  3. Du ska ej röra extraktionsalveolen, ej heller med tungan.
  4. Skölj ej med vatten om det blöder utan lägg en tamponad mot såret som tryckförband. Om det blöder mer än 24 timmar så ska du kontakta oss eller akuten.
  5. Om smärtan inte börjat minska efter 4 dagar ska du kontakta oss.
  6. Läkningen är individuell och efterbesvär kan uppstå.
  7. Rökning försämrar läkningen drastiskt och du ska ej röka under läkningstiden.

Ovanstående information ges även vid besöket.

Vad är dry Socket (torr tandhålinflammation)?

Alveolär osteit, även känd som torr tandhålinflammation/dry socket, är inflammation i benet och kan vara en komplikation vid tandutdragning. Detta förekommer i cirka 0,55% av vanliga tandutdragningar och i cirka 2530% av extraktioner av visdomständer.

Typiskt för detta är smärta som ej minskar trots att det har gått 4 dagar sedan extraktion.

Därför, om smärtan ej minskar trots att det har gått 4 dagar, alternativt om smärtan ökar i kraft igen efter några dagar, kontakta oss.

Det är mycket ovanligt att dry socket uppstår om det har gått 1 vecka eller mer sedan extraktion.

Kan jag bleka mina tänder?

Oftast går det bra att bleka tänderna.

För att bleka dina tänder behöver du undersökas först. Vid en undersökning bestämmer tandläkaren om det är säkert att bleka tänderna.

Porslinskonstruktioner och lagningar kan ej blekas.

Hur går en blekning till?

Först tillverkar vi skenor som är speciellt anpassade till dina tänder. När skenorna är klara får du ta hem de tillsammans med en gel som du ska använda i skenorna upp till 10 dagar.

Du får även ytterligare instruktioner kring vad som är viktigt att tänka på under blekningstiden. Efter blekningen är klar kommer du oftast för en kontroll.

En del patienter kan uppleva ökad känslighet i tänderna under pågående behandling. Symptomen avtar 1-3 dagar efter avslutad behandling.

Vad kostar en blekning?

En blekning av både över- och underkäken kostar 3500kr.

Vad är tandlossning?

Tandlossning (parodontit) är en infektion i tandens fäste, som kan leda till att tänderna långsamt lossnar från käken.

Bristande munhygien, ärftliga faktorer, diabetes och rökning vet man påverkar och påskyndar sjukdomsförloppet.

Hur behandlar man tandlossning?

Tandlossningen behandlas hos tandhygienisten med noggrann mekanisk och kemisk rengöring och hemma där patienten måste optimera/ändra på de faktorerna som orsakade tandlossningen. Bland annat bättre munhygien samt minskad rökning.

Efter en avslutad behandling är det viktigt med fortsatta kontroller hos tandhygienist.


Tandimplantat

Vi har samlat all information om tandimplantat här