Vad är tandimplantat?

Tandimplantat ersätter förlorade tänder. Det är skruvar i titan som opereras in i käkbenet och får växa samman med det. Implantaten fungerar sedan som konstgjorda tandrötter. På dessa kan kronor och broar fästas.

Vad kostar tandimplantat?

Hur mycket en behandling med implantat kostar beror på hur många implantat som du behöver och hur avancerad behandlingen är. Kostnaden går alltså inte att säga utan att en undersökning görs först. Undersökning för dig som är en ny patient kostar 399 kr. I undersökningen ingår ett kostnadsförslag för behandlingen.

Implantatbehandling innebär oftast ett större ingrepp, dock om du är registrerad hos försäkringskassan får du ta del av ett högkostnadsskydd där en viss ersättning/rabatt ingår.

Hur går ett tandimplantatbehandling till?

För att behandlingen ska vara möjlig måste det finnas friskt ben att fästa implantatskruvarna i. Behandlingen kan därför ej utföras direkt efter tanduttagning när benet är under läkning.

En implantatbehandling består av två delar. Först sker en operation av implantatskruvarna in i käkbenet. När de är inläkta, byggs tänderna som sedan ska fästas på implantaten.

Under läkningstiden är det normalt att känna en viss ömhet och svullnad. Man kan ibland också få blåmärken. Som regel behövs smärtstillande läkemedel efter operationen. Oftast räcker det med vanliga receptfria preparat.

Hur lång tid tar en implantatbehandling?

Hur lång tid en implantatbehandling tar beror på bl.a. din tandhälsa, hur benet i området är och hur många implantat som ska sättas i.  Om benet som implantatet ska sättas i är friskt tar det oftast ca 2-4 månader tills dina nya tänder är på plats.

Det finns möjlighet till en tillfällig protes under läkningstiden så att du ej ska behöva gå utan tänder.

Vänd dig till oss för tandimplantat i Angered.

Hur tar man hand om ett implantat?

För att implantatet ska hålla länge krävs det att du är mycket noggrann med din munhygien. Det behövs också regelbundna kontroller hos en tandhygienist. Kontrollerna ska ske var 4e månad det första året, därefter var 6e månad.

Dålig munhygien kan leda till sjukdomar i vävnaden som omger implantatet. I sämsta fall kan implantatet lossna.

Rökning påverkar implantatbehandlingen mycket negativt och du måste sluta röka eller som minst kraftigt minska rökningen efter operationen.

Ingen garanti på implantat ges om våra instruktioner inte följs.

Vänd dig till oss för tandimplantat i Angered

Vi finns mitt i Angered på Kultivatorgatan 3. Kontakta oss för mer information och boka tid.